WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

Kołobrzeg z Kołobrzegu

Za sprawą grupy radnych z klubów Prosta i Prawdzie i Społecznego Kołobrzegu Jacka Woźniaka, na najdroższej sesji samorządowcy ponownie pochylą się nad sprzedażą działek dla ośrodka Caritas. Projekt uchwały przedstawiony przez radnych zakłada 99 procentową zniżkę dla organizacji. O przychylność pozostałych samorządowców w współczesnej kwestii prosił, na spotkaniu komisji budżetowo-gospodarczej, ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

 

Podczas spotkania komisji, ksiądz Roda informował o działalności ośrodka charytatywnego przy ul. Aniołów Stróżów, która dotyczy nie tylko usług dla dzieci i młodzieży z kraju i zza wschodniej granicy. Jak wyjaśniał dyrektor, ośrodek bierze udział zarówno w kilku projektach charytatywnych skierowanych do twarzy najbardziej potrzebujących. – Wykonywa on role charytatywno-opiekuńczą – prowadził do radnych, oświadczając, że zakupienie rzeczonych działek jest potrzebne do działania niezbędnych prac modernizacyjnych przy budynku (m.in. melioracji dop.red.). – Reagując na badanie, czy chcemy sprzedać działki po ich zagospodarowaniu czy zakupieniu, odpowiadam; nie jesteśmy takiej decyzji, ani tytułu, bo zaprzeczylibyśmy swojej misyjności(…). Ten ośrodek jest lekarstwem dla nas, aby mogli powodować zajęcia dla dzieci, osób potrzebujących czy wykluczonych – tłumaczył ksiądz.

Organizację wspierał Jacek Woźniak, który wskazywał, że żadna z działek, które Caritas planuje zakupić po rewelacyjnej cenie, nie stanowi samodzielnego terenu, a tylko dostęp do tego ośrodka. Wyjaśniał również, że zapisy zagospodarowania przestrzennego wykluczają możliwość użycia tych krajów do celów komercyjnych czy biznesowych. – Są tam dopuszczone jedynie usługi sakralne i kultury – podkreślał Woźniak.

Radni Nowego Kołobrzegu zawierali nic wątpliwości. Padły proszenia o komercyjną działalność ośrodka, uiszczanie przez niego ceny uzdrowiskowej, a też systemy na przyszłość. – Dają się przypadki, że organizacje kościelne otrzymują bonifikatę, i po sprzedają działki komercyjnie – mówiła Agnieszka Trafas, przewodnicząca komisji.
Zwrócenie na ostatni element wyraziła również Ewa Pełechata wiceprezydent do rzeczy gospodarczych. – Jako magistrat nie mamy nic przeciwko sprzedaży tych działek, jednak bez bonifikaty – powiedziała urzędniczka.
Ostatecznie, większością głosów wybrano do projektu uchwały poprawkę, która zezwala na aukcję działek dla Caritasu, jednak bez bonifikaty. Zgłosiła ją radna Trafas.

Ksiądz Roda zapowiedział, że wystąpi w współczesnej kwestii podczas najbliższej sesji Rady Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *