Łatka

07:53 5
"Przypinać komuś łatkę - przypisywać komuś negatywną cechę lub zachowanie." Jesteś łobuzem. Jesteś głupi. Jesteś nieukiem. Jesteś...
Adbox

@teraz_ola